Tilpasset HMS-tjenester for næringslivet

Alle virksomheter er pålagt HMS-aktiviteter i samsvar med lover og forskrifter, og PID Solutions har lang erfaring med å tilpasse de beste HMS-løsninger. Vi prosjekterer, implementerer og drifter helhetlige og fleksible sikkerhetsløsninger, slik får du god oversikt uten at det betyr større arbeidsmengde for deg som daglig leder eller driftsleder.

Siste nytt

Roller i HMS arbeidet: Arbeidsmiljøutvalg

Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet.

Les mer

Roller i HMS - arbeidet: Verneombud

Verneombudet er arbeidstakernes representant i spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
Alle verneombud skal ha gjennomført opplæring i denne funksjonen. PiD-Solutions tilbyr nettbasert opplæring for verneombud. Ta kontakt for tilbud.

Les mer

Roller i HMS - arbeidet: Arbeidstaker

Arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal medvirke til gjennomføringen av tiltak som settes i verk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og delta i det organiserte vernearbeidet.

Les mer

Nyhetsarkiv »

Utviklet av Tag Studio AS, drevet av Tag Content Studio CMS.
Contact us